کاویز کافی فعالیت خود را از سال 1396 اغاز نموده و سایت اینترنتی خود را از سال 1398 در جهت فروش محصولات قهوه آغاز نموده است.